petak, 6. veljače 2009.

Performans umjetnost u kontekstu medijske kulture zauzima značajno mjesto. Specifičnost performansa je uvijek bila kako sadržajna i kulturna relevantnost, kritična proizvodnja impakta na publiku i širu društvenu zajednicu, tako i tehnološka i medijska inovativnost. Na prvom Festivalu su bili prisutni performansi kao izvedbe, prezentacija radova gostujućih umjetnika, predavanja o raznim oblicima performansa, okrugli stol, projekcije, DJ-ing, VJ-ing, performativni koncerti i performasni bazirani na audiovizualnim software-ima. Dosta performansa imalo je interaktivni karakter na način da su se konteksti, i redokumentacije izvedbi nekoliko puta prebacivali na druge lokacije, novine, televiziju, radio, blogove, portale, You-tube itd. Dobar dio publike i umjetnika je mlađih generacija, pa su performansi i njihove strategije preko novih medija socijalno i kulturalno djelovali na čitav spektar društvenih slojeva.

DOPUST je druga po redu manifetacija «proširenog performansa» u Splitu koja se kreće u festivalskom smjeru. Prošle godine u travnju organiziran je po prvi put susret lokalnih i nacionalnih eksperimentatora, umjetnika, performera, DJ-eva, VJ-eva, teoretičara, profesora i studenata. Događanja su se zbivala u prostorima '' Akvarija '' (na Bačvicama), UMASA (Umjetničke Akademije), Kinoteke Zlatna Vrata i u samom gradskom tkivu Splita. Cilj je bio publici što direktnije na uvid dati stavove, razmišljanja i ideje lokalnih i nacionalnih sudionika DOPUST-a. Unutar devetodnevnog programa u kojem su bili zastupljeni: performans uživo, žive instalacije, akcije, multi medija, pokret u prostoru, audio-video, ambientalni, interaktivni, socialno angažirani, destruktivni i autodestruktivni performans, predavanja, teoretske rasprave itd. cilj je bio dobiti što jasniju sliku trenutnog stanja kulturno-umjetničke neformalne scene. Kroz ponuđeni program stavljen je akcent na međusobnu suradnju, umrežavanje među autorima i učesnicima, studentima i profesorima, publikom, izmjena informacija, učenje, stvaranje novih iskustava i kontakata. Tema okosnica prošlogodišnjeg festivala bila je »LOKALNI RIDIKUL». Split je grad koji je poznat po tzv «ridikulima», ljudima koji su zapravo vrlo često zanimljivi i izazovni umjetnici i eksperimentatori. Odaziv publike, naročito mlađih generacija bio je impresivan, te kako je ovaj skromno organiziran festival odjeknuo kako kod mnogobrojne publike tako i u lokalnim i nacionalnim medijima, odlučili smo i ove godine u travnju na istim lokacijama u gradu Splitu sakupiti domaće i strane umjetnike, eksperimentatore, performere, teoretičare...

Programom ovog festivala teži se obogaćenju kulture u gradu Splitu, definiranju već postojeće vitalne scene autora, teoretičara, studenata koji su aktivni u javnom životu i kulturi te mobiliziranje određene kritične mase ljudi koja upotpunjuje i nadahnjuje ovakve projekte.
Koncepcija ovogodišnjeg festivala bazira se oko značenja same riječi DOPUST.Koje je značenje rječi dopust. Da li je to period koji dolazi nakon određenog vremena rada, aktivnosti ili djelovanja? U periodu dopusta čovijek je obično u stanju opuštanja i odmaranja nakon dužeg razdoblja umaranja. Što bi, nadalje bilo opuštanje unutar kulturno-umjetničkog konteksta. Da li kulturno umjetnički projekt spada u sferu umora ( pa time i rada) ili odmora (pa time ne spada u domenu rada.)

Ili je to (DOPUST) možda dozvola, dopuštenje da se nešto izvede ili napravi. Kako se dobija dopust i za što? Ponekad neformalno, nečiji znak već je dovaljan dopust za neko djelovanje. Ponekad jedino formalan dopust ili dozvola može biti znak za djelovanje. Kakvo i koje tijelo, čovijek ili skupina ljudi može izdati dozvolu? Koja su trenutna krizna događanja i situacije koje se odvijaju na svjetskom planu te što si sve svjetski čelnici dopuštaju. Na koji način se boriti protiv globalnog aparata koji vodi ka kolapsu društva.
Pozvani umjetnici, teoretičari, studenti bazirali bi radove oko pojma DOPUST.
Strukturalno festval bi se podjelio na izložbeni, istraživačko-kreativni, medijsko –teoretski i edukacijsko-prezentacijski dio.

U pet dana na gore spomentim lokacijama izmjenjivali bi se projekti različitog karaktera. Perfromansi, multimedijalni happeninzi i interaktivni radovi udlavnom bi se izvodili u prostoru '' Akvarija'' na Bačvicama ili u javom prostoru grada. Glazbeni performansi s eksperimentalnim DJ. VJ i live band nastupima održavali bi se u klubu Kocka u Splitu. Projekcie i javne diskusije biti će u prostoru kinoteke Zlatna Vrata, umjetničke prezentacije i diskusije sa studentima bit će u prostorima UMAS-a. Namjera je pozvati umjetnike iz inozemstva te prezentirati njihov rad (Iz Francuske, Njemačke, Austrije, Finske, Nizozemske, Mađarske, Rusije, Italije, Srbije, Crne Gore BiH, Kosova, Slovenije, Makedonije ) Inozemni umjetnici sudjelovali će zajedno sa domaćima unutar večernjih blokova programa. U programu edukacije namjera je održati javne tribine, debate i predavanja o performansu, o njegovom nastanku, razvijanju i kretanju kroz povijest. Predavanja uz projekcije također bi nudile pregled razvoja nacionalnog i internacionalnog performansa a održavale bi se u kinoteci ‘’ Zlatna vrata ’’ te u prostorijama Umjetničke Akademije. Zadatak cjelokupnog programa bio bi postavljanje pitanja značenja i funkcije performansa danas u trenutku kada se pojam performartivnog raširio na mnoga druga područja umjetnosti i opće ljudskog djelovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar